Nuk kishte para ti bIinte një unazë të shtrenjtë të fejuarës, shqiptari i mahnit të gjithë me atë që bën

Rëndësi ka ideja, qëll imi i mirë, dashuria e sinqertë.

Një djalë i var fër nga Prishtina tregon se unazën e fejesës së të dashurës së tij e ka pro dhuar nga një monedhë 50 cent. Ai i ka shkëputur rre thin e jashtëm monedhës dhe më pas e ka lë muar duke e bërë të duket si një unazë floriri.

Kjo unazë ka më shumë vlerë për të se sa një bi zhu me vlerë monetare, pasi koha dhe përku shtimi që ka investuar për ta krijuar, për të janë më të rëndë sishme se gjithçka. Djali i quajtur Jeton Hoxha ka rrëf yer ndër të tjera se e fejuara e tij e ka pëlq yer shumë unazën.

Kur s’ke para mjaftueshëm për fejesë duhet të mano vrosh kësi soji. Vlera e saj nuk eshte cmimi por koha dhe perku shtimi. Eshte thje shte e punuar nga materiali baker i monedhës, e kam bere per qejf si befasi edhe doli te jete funksioni real, pasi i pe lqeu vajzes qe jam i li dhur. Veq dua te jap mesazhin: qe nuk duhet te anko hemi per rrethanat, por t’i krijojme vete mundesite.”